Läs mer om projektet Din Rätt

Projektet har arbetat för att belysa och motverka diskriminering på grund av psykisk ohälsa genom bland annat utbildning och rådgivning, samt producerat ett antal material i olika format för att sprida kunskap kring frågan.

Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) drev från augusti 2014 till augusti 2017 ett nationellt projekt för att minska diskriminering p.g.a. psykisk ohälsa i Sverige. Efter att ha hört många vittnesmål om upplevd diskriminering i samhället, från personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annan psykisk ohälsa, sökte NSPH pengar av Allmänna Arvsfonden för att försöka förbättra läget för patienter, brukare och anhöriga. Projektet Din Rätt ville utrusta patienter, brukare, anhöriga och berörda yrkesprofessionella med sätt för att hantera upplevd diskriminering. Projektet arbetade för att öka kunskapen om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, hur man vet när man själv eller någon annan har diskriminerats och vart man kan vända sig då.

Johanna Wester föreläser hos RFS

Projektet arbetade under sina tre år med att både vara ute och prata inför såväl personer med egen psykisk ohälsa som yrkesverksamma som möter personer med psykisk ohälsa i sitt arbete eller uppdrag, men också lyssna in de erfarenheter och upplevelser som fanns hos de som medverkade i de olika evenemangen. Din Rätt bedrev också under två och ett halvt år en kostnadsfri rådgivning dit personer som upplevt sig orättvist behandlade kunnat vända sig för att få vägledning i hur de kan gå vidare för att få sina rättigheter tillvaratagna.

Projektet har tagit fram ett antal olika material för att uppmärksamma hur diskriminering på grund av psykisk ohälsa ser ut i samhället, från intervjufilmer till systematisk sammanställning av de rapporter och den forskning som gjorts på området under 10 år. Samtliga material hittas under fliken ”Till dig som upplever diskriminering eller vill motverka den”. Här hittas också dokumentation om hur vi arbetade med rådgivningen om rätten till skydd mot diskriminering och vilka upptäckter det ledde till samt den manual vi tog fram och som vi rekommenderar för den som vill bygga upp en liknande verksamhet.

Samarbeten och nätverk

johanna wester föreläser

Din Rätt genomfördes i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet, RFS – Riksförbundet Frivilliga Samarbetare, Sveriges Kommuner, Landsting och YPOS – Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige samt Byrån för lika rättigheter.

De samtliga NSPH-föreningar vi samverkar med är Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Likabehandling, RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa, RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, Schizofreniförbundet, SPES – Riksförbundet för SucicidPrevention och Efterlevandes Stöd, Svenska OCD-förbundet, Sveriges Fontänhus, Suicide Zero och ÅSS – Svenska Ångestsyndromsällskapet.

Vi som arbetat i projektet

Johanna Wester, projektledare, har en bakgrund som föreläsare inom mänskliga rättigheter för bl. a ECPAT, UNICEF och Amnesty. År 2013 gav hon ut romanen Nattsagor för sömnlösa på Natur & Kultur och 2017 gav hon ut Saker jag hade velat veta när jag var 15 på Norstedts.
Karin Forsberg, som arbetat som projektmedarbetare sedan december 2016. Karin har tidigare arbetat på Riksförbundet Attention sedan 2012.
Nicole Wolpher arbetade från oktober 2015 som socionom i projektet, bland annat med den dagliga rådgivningen. Nicole har tidigare arbetat inom Riksförbundet Attention med frågor kring unga med NPF samt kriminalitet och missbruk.

Blogg och upptäckter

LOGGA_DR2

Projektledaren Johanna Wester bloggade om den intressepolitik som Din Rätt bedrev. I den rymdes möten med diskriminerade, påtryckningar gentemot makthavare och många exempel på hur bemötandet av personer med psykisk funktionsnedsättning kan se ut. Läs om de upptäckterna här!

Läs gärna mer i faktabladet om projektet Din Rätt, 2014-2017.

Vill du veta mer om vad vi brukade ha med i våra utbildningar? Läs eller använd statistik, tips och fakta från vår PowerPoint om diskriminering här!