Upprättelse – en fotoutställning om rätten att inte diskrimineras för sitt psykiska mående


  

  

När man har diskriminerats och funderar på att söka upprättelse kan det hända att man tvekar för att det kan ta tid eller att man inte vet om man kommer kunna göra sin fråga synlig. Här kan du läsa mer om hur man kan få stöd i att hävda sina egna eller andras rättigheter.


Ibland behöver vi hjälp av andra för att nå upprättelse, och ibland är den inte juridiskt möjlig. Men att själva räta upp oss, när vi har kränkts eller åsidosatts, är en möjlighet vi behåller. Hur gör du för att hitta en väg framåt efter att du har känt dig orättvist behandlad?


Att överblicka en situation där man upplever sig orättvist behandlad är ibland svårt. Problemets lösning har ofta flera olika delar och man vet inte hur man ska få ihop allt. Då kan det vara värdefullt att zooma ut lite. Att titta på situationen ovanifrån. Vad är det egentligen som har hänt? När och var? Vad vill jag göra åt det? Vad kan jag göra åt det?


 

Alla resor börjar med ett första steg. Samma sak gäller att lära sig om sina rättigheter.
Vilket steg tar du?

 


Om fotografen

Jill Jarnsäter är genusvetare och studerar just nu en Int. Master i Human Ekologi vid Lunds universitet. Som “linsbaserad” konstnär har hon även arbetat med fotoprojekt och andra konstnärliga uppdrag inom mänskliga rättigheter, diskriminering, miljö/konsumtion och ämnen som på olika sätt rör frågor kring begreppet rättvisa.