Team utbildas 2018/2019

Inom projektet utbildar och handleder NSPH verksamheter i metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetar med verksamheter för barn och unga till exempel inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som vill arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet.

Under prpjektår 3 2018/2019 utbildar vi fyra nya team från Stockholm, Östersund och Borås. Dessa team kommer att presentera sina förbättringsområden i maj 2019.

De deltagande verksamheterna projektår 3:

UMO lyssnar på ungdomarna

Ungdomsmottagningen i Borås har bildat ett tvärprofessionellt team och bjudit in ungdomar med erfarenhet från verksamheten. De arbetar tillsammans med ett förbättringsområde. LÄS MER »

Gymnasieskolan Wargentin satsar på hälsa

Jämtlands Gymnasium Wargentin deltar i vår utbildning tillsammans med elever från Hantverks- och Livsmedelsprogrammet. LÄS MER »

Unga påverkar boendestödet

Boendestödet i Huddinge kommun satsar på att utveckla verksamheten i samarbete med ungdomar som själva har erfarenhet av insatsen. Ett tvärprofesionellt team deltar i Växa och må bra:s utbildningsprogram 2018/2019. LÄS MER »

Misa Ung involverar målgruppen

I årets utbildningsprogram inom Växa och må bra deltar Misa Ung med ett av fyra team. Medarbetare och ungdomar från Misa Ung lär sig använda metoder som konkret kan förbättra mötet med ungdomarna och göra dem mer delaktiga. LÄS MER »
Arbete pågår

Start för utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans. Programmet består förutom av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019, också arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan däremellan. LÄS MER »