Gymnasieskolan Wargentin satsar på hälsa

Jämtlands Gymnasium Wargentin deltar för andra gången i Växa och må bra:s utbildningsprogram. Elever från Hantverksprogrammet och Livsmedelsprogrammet är särskilt involverade och ingår i utvecklingsteamet.

Med sikte på minskad frånvaro vid Jämtlands Gymnasium

Teamet från Jämtlands Gymnasium, med Camilla Wedfelt som teamcoach, har identifierat oönskad frånvaro som sitt förbättringsområde. Arbetet sker i ett tvärprofessionellt team bestående både av personal från skolan (lärare, kurator och beteendevetare), och elever från tre yrkesprogram. LÄS MER »

Team Östersund: “Vi vill att fler ska ta examen”

Titta på filmen om teamet från Jämtlands Gymnasium Wargentin. Utvecklingsteamet med 6 elever, lärare, kurator och specialpedagog som arbetar för ökad närvaro på yrkesprogrammen genom ökad trygghet, trivsel, motivation och bättre bemötande i klassrummet. LÄS MER »

“Äntligen får ungdomarna vara delaktiga”

Camilla Wedfeldt är specialpedagog och beteendevetare på gymnasieskolan Wargentin i Östersund och coach för utvecklingsteamet. LÄS MER »

“Att prata om psykisk ohälsa är nytt för mig”

Simon går andra året på restauranglinjen på Gymnasieskolan Wargentin i Östersund och är med i teamet. "Det är svårt att sätta ord på exakt vad det är jag har lärt mig idag. Att på ett nytt sätt se hur folk tänker. Så här brukar inte jag prata med folk, det är helt nytt för mig." LÄS MER »

Mine vill förbättra skolan

– Jag brinner för att förbättra min skola och att öka trivseln så att fler människor väljer yrkesprogrammet, säger Mine. Hon är 17 år och går andra året på Wargentinskolan. Hon är glad över att vara med i projektet och teamet från Östersund. LÄS MER »

Psykisk hälsa viktigt initiativ i skolan

Sandor Henriksson Andersson kommer ifrån Östersund och jobbar som engelska- och samhällskunskapslärare på Wargentinskolan. Han har bland annat lärt sig att identifiera olika problem i verksamheter. LÄS MER »

Om hur teamet arbetar

Intervjuer om utvecklingsarbetet, mål och arbetssätt.

Coachen Camilla om att delta i utbildningsprogrammet

Camilla Wedfeldt, coach för teamet från Gymnasieskolan Wargentin i Östersund