Team Östersund: “Vi vill att fler ska ta examen”

Jämtlands Gymnasium Wargentin deltar i Växa och må bra:s utbildningsprogram och fokuserar på elevinflytande och hälsa. Målet är att att eleverna ska trivas bättre och att fler elever ska fullfölja gymnasieskolan och ta examen.


Den här filmen handlar om det utvecklingsarbete som genomförs av teamet från Jämtlands Gymnasium Wargentin vintern och våren 2018/2019. Utvecklingsteamet består av 6 elever, lärare, kurator och specialpedagog med stöd av rektor Inger Gardmo. Målet är ökad närvaro på yrkesprogrammen genom att aktivt arbeta med trygghet, trivsel, motivation och bemötande i klassrummet. Teamet genomför själva sitt förbättringsarbete med mätningar och förändrade arbetssätt i klassrummet som till exempel trivselregler.

Under 9 månader utbildas och coachas teamet av utvecklingsledare från Arvsfondsprojektet Växa och må bra. Växa och må bra:s egen redaktion, som består av ungdomar 16-19 år har dokumenterat deras arbete, genomfört intervjuer, filmat och klippt filmen.

Läs mer om alla fyra teamens arbete