Ungdomar från Växa och må bra gjorde succé på Barnrättsdagarna 2019!

Den 9 april var nio ungdomar, som är aktiva i Växa och må bra-projektet, på plats på Barnrättsdagarna i Örebro för att berätta om hur de på olika sätt arbetar med att göra ungdomars röster hörda. Det var ett mycket välbesökt seminarium där ungdomarna på scenen fick många spontana applåder av publiken.

Ungdomar från redaktionsgruppen i Stockholm Elin, Emma, Freja, Filippa, Junior och Oliver gav exempel på hur de själva är delaktiga i Växa och må bra:s redaktionella arbete. Filmar, fotograferar, intervjuar, skriver med mera. De läste upp egna texter om hur det är att vara ung och kämpa med psykisk ohälsa och visade en film som de själva skapat och olika material som de bidragit till att ta fram. “När livet kunde varit bättre” “Våga vara vuxen” och kursen i inflytande “Ta mig på allvar”.

– Fundera över hur era verksamheter kan utvecklas bara genom att involvera oss ungdomar. Våga lyssna på oss ungdomar, säger Emma som var moderator för seminariet.

– Många unga upplever att vuxna inte lyssnar på dem när de berättar att de mår dåligt. Men unga är experter på att vara unga idag, säger Junior.

Joahnna, Lianna och Ilham, som går Växa och må bra:s utbildningsprogram och ingår i utvecklingsteamet från Borås, gjorde en fin presentation av hur de är aktivt involverade i mottagningens utvecklingsarbete för att minska köer genom att undvika uteblivna besök till mottagningen.

Vi riktar också ett särskilt tack till Linus Wellander och Ylva Saarinen från myndigheten MUCF för den fina presentationen av en ny rapport om ungdomars delaktighet i Sverige. De satte fokus på ungdomars känsla av utanförskap. Det finns mycket kvar att göra tillsammans för att öka inflytandet för barn och ungdomar i Sverige!

Läs mer om UMO i Borås utvecklingsarbete här

Läs mer om gymnasieskolan i Östersunds utvecklingsarbete här

Läs mer om unga redaktionens arbete här