Deltagare på kurs i inflytande 29 september

Utbildning i inflytande engagerar unga

Vi vill stärka ungdomar att framföra sina åsikter, prova argument i diskussioner men även att lyssna på andra. Därför har vi tagit fram en kurs i inflytande.

Projektledare Karin Engberg har burit idén om en inflytandeutbildning en längre tid, efter att ha sett hur det ofta kan bli ojämnt när unga och vuxna ska samarbeta.

– Som ung är det inte lätt att få sin röst hörd i samtal med vuxna, trots att de vuxna kanske har all intention att lyssna, menar hon. Hur gör man för att våga ta ordet, ta ställning, säga sin åsikt? Hur lyssnar, argumenterar och kanske till och med ändrar jag mig utan att känna mig överkörd?

En av de som deltog i utbildningen var Sohelia, 18 år:
– Vi har fått bra verktyg att ha med oss, både som grupp och privat. Jag är otroligt tacksam för att ha fått vara med.

Foto: Per Myrehed

Ta mig på allvar (2019)

ARBETSBOKEN: En kurs i inflytande från Växa och må bra! För att må bra är det viktigt att ha inflytande, känna sig delaktig och ha makten att påverka sin situation. För alla som vill träna sig till ökat inflytande. LÄS MER »

Ta mig på allvar (2019)

KURSLEDARMATERIALET: Ett material för dig som vill leda en grupp genom övningar i att lyssna, tala och uttrycka sin åsikt. Lekfulla och varierande övningar som lockar deltagarna att formulera sina tankar och idéer och lyssna på varandra. LÄS MER »

Beställ material till kursen i inflytande från Växa och må bra