BUP – Så funkar psykiatrisk vård för dig som är under 18 år

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin.  De har mottagningar för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Många står i kö för att få hjälp av BUP, väntetiderna är långa.

Att växa upp kan vara en utmaning. Kroppen och knoppen förändras, familjen krånglar, kompisarna förstår inte alltid, skolan är stressig och dessutom ska du plötsligt ta en massa beslut om din framtid som vuxen… Ibland blir det bara för mycket! Det är inte konstigt att man mår dåligt ibland och då är det viktigt att ta hjälp och prata med någon. Går du fortfarande i skolan kan kuratorn eller sjuksköterskan i elevhälsoteamet vara en bra första kontakt. Du kan också kontakta vårdcentralen eller ungdomsmottagningen, där det ofta finns samtalskontakter. Men ibland kan du behöva professionell psykiatrisk vård.

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Det finns ingen given tumregel om när du behöver psykiatrisk vård eller inte. Det avgör läkaren eller vårdpersonalen. Du får bara psykiatrisk vård om BUP bedömer att du verkligen behöver det. Många unga blir bedömda eller utredda på BUP, men erbjuds ingen vård där.  Då kan de vara svårt att orka be om hjälp igen på något annat ställe. Det kan kännas som om de vuxna sviker dig, men ge inte upp.

De senaste tio åren har antalet som har behov av kontakt med BUP ökat jättemycket. Så mycket att BUP har haft svårt att sköta sitt uppdrag. Det har de fått mycket kritik för, eftersom många unga inte får den hjälp de behöver i tid. Enligt vårdgarantin ska det ta högst 30 dagar från att du kontaktar BUP tills du får komma på ett första besök, men förra året var det ingen kommun i Sverige som klarade det målet. Enligt BUP själva tar det lite kortare tid att få hjälp om du, som ung, själv tar kontakten.

Här hittar du BUP-mottagningen i din kommun.

Här har BUP samlat saker som kan vara bra att veta.

 

Reportage om BUP

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Men vem kan egentligen få hjälp av BUP? Vår redaktion åkte till Barn- och ungdomspsykiatrin i Farsta utanför Stockholm. LÄS MER »

Så här söker du hjälp

Det finns fler sätt att få hjälp och stöd än BUP. Här har vi samlat några olika sätt.
Det kan ta tid att få rätt hjälp men ge inte upp! Glöm inte: Du har rätt att må bra bra! LÄS MER »

Läs vår debattartikel om vårdkaoset inom BUP

DEBATT 2018-01-02: BUP erbjuder mer vård än någonsin tidigare för att klara att möta den växande psykiska ohälsan hos unga. Men vuxenvärlden i allmänhet och psykiatrin i synnerhet måste bli bättre på att lyssna på barn och unga som mår dåligt. LÄS MER »

Vad är NPF?

Fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar LÄS MER »

Så här söker du hjälp

Om du mår dåligt och inte får bra hjälp och stöd, ge inte upp! Glöm inte: Du har rätt att må bra bra!

Här kan du läsa hur du kan gå till väga för att söka professionell hjälp.