Beställ material och utbildning i inflytande och förbättringar

Från januari 2019 beställs Växa och må bra:s material och utbildningar via NSPH:s webbutik.

Här kan du beställa skrifterna “När livet kunde varit bättre” och “Våga vara vuxen” och kursen i inflytande “Ta mig på allvar” som består av en arbetsbok (A5) och ett kursledarmaterial (A4).

Välkommen med dina beställningar till info@nsph.se!

Ta mig på allvar (2019)

ARBETSBOKEN: En kurs i inflytande från Växa och må bra! För att må bra är det viktigt att ha inflytande, känna sig delaktig och ha makten att påverka sin situation. För alla som vill träna sig till ökat inflytande. LÄS MER »

Ta mig på allvar (2019)

KURSLEDARMATERIALET: Ett material för dig som vill leda en grupp genom övningar i att lyssna, tala och uttrycka sin åsikt. Lekfulla och varierande övningar som lockar deltagarna att formulera sina tankar och idéer och lyssna på varandra. LÄS MER »

Våga vara vuxen (2018)

Handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. Lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. LÄS MER »

När livet kunde varit bättre (2018)

Den här lilla skriften innehåller tips från ungdomar med egen erfarenhet av psykisk ohälsa till andra ungdomar. Materialet har arbetats fram tillsammans med målgruppen. LÄS MER »

Ingen har frågat hur jag mår (2018)

Den här rapporten togs fram med hjälp av Katrin Häggström Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil vid Halmstad Högskola. Som en omvärldsanalys i projektet Växa och må bra 2017/2018 för att undersöka ungdomars hjälpsökande beteende. Vi undrade om ungdomar verkligen får det stöd och den hjälp de efterfrågar? LÄS MER »
Arbete pågår

Start för utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans. Programmet består förutom av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019, också arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan däremellan. LÄS MER »

Se filmen om utbildningsprogrammet

Den här filmen beskriver hur vi i projektet Växa och må bra använder metoder för att ungdomar ska bli delaktiga i utvecklingsarbete. Vi visar hur skola, socialtjänst och psykiatri kan arbeta för att involvera barn och unga i sitt systematiska kvalitetsarbete. LÄS MER »

Se filmen om förbättringar i skola, socialtjänst och psykiatri 2016/2017.

En av illustrationerna av Lotta Sjöberg i arbetsboken – Ta mig på allvar.