.

Beroendevård för och med ungdomar

På Kungsholmen i Stockholm hittar vi en grupp entusiastiska utvecklare. Ulrika Theolins team på Beroendecentrum Maria Ungdom är en av de verksamheter som fått utbildning och handledning av Växa och må bra-projektets utvecklingsledare.

Sedan några månader följer de projektets utvecklingsprogram och har lärt sig att använda särskilda metoder för att göra de unga patienterna och deras anhöriga delaktiga i att utveckla och förbättra kontakten med patienterna.

Varför kommer inte ungdomarna på Maria Ungdom till sina bokade besök? Hur kan vi förbättra kontakten med patienterna och minska uteblivna besök? Det är frågor som teamet arbetar med.

Beroendecentrum Maria Ungdom

På Maria Ungdom i Stockholm har förbättringsteamet som målsättning att ungdomar i beroende ska få bättre kontakt med vården. De vill också få fler unga att komma på sina avtalade tider. På så sätt kan kötiderna på mottagningen kortas och fler unga patienter få vård snabbare. LÄS MER »

Skapar förståelse och motiverar till behandling

Förbättringsarbetet som pågår på mottagningen har inte bara förändrat Cathrin utan också blivit en ögonöppnare för de som arbetar på Maria Ungdom. Där har de som uppgift att hjälpa barn, ungdomar och unga vuxna som har problem med alkohol och andra droger. "Nu inser vi att många inte förstår hur det går till på Maria Ungdom. Eller varför de ska komma till öppenvården efter besöket på akuten." LÄS MER »

Mer kunskap ger bättre behandling

– Det som är spännande är att vi har anhöriga och patienter med i det här arbetet. De berörda. De spetsar till frågeställningarna. ”Det här vill vi ha och det här behöver vi”. Vi behöver få veta mer, säger Ulrika Theolin, beroendecentrum Maria Ungdom. Maria Ungdom hjälper barn, ungdomar och unga vuxna som har problem med alkohol och andra droger, ibland i samband med att de mår dåligt psykiskt. LÄS MER »