Bild på Moa

”Det är vi unga som vet hur det är just idag!”

Moa Göransdotter, förstaårselev på hotell- och turistprogrammet, Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund.

– Det är viktigt att vi unga får göra vår röst hörd. De vuxna vet hur det var på idrotten när de gick i skolan men nu handlar det om idag. Det är bara vi som kan beskriva vår situation, säger Moa Göransdotter.

Jämtlands Gymnasium Wargentin är en annan verksamhet som NSPH samarbetar med i projektet ”Växa och må bra”. Där har man valt att fokusera på idrott och hälsa. Och att söka svaret på varför
så många skolelever inte vill vara med på idrottslektionerna.

I förbättringsteamet där lärare, kuratorer och annan skolpersonal ingår, har man också lyft in fyra gymnasieelever, däribland Moa Göransdotter. Och att tacka ja till att delta i teamet var inte svårt.

– Jag vill hjälpa. Hjälpa de elever som inte vill vara med på idrotten och hitta orsaken till varför de inte vill vara med.

Vi sitter still så mycket fortsätter hon, så den tiden vi har idrott är väldigt viktigt. Man höjer tanken när man rör på sig och då orkar man mer i skolan också.
Själv älskar hon idrott. Har alltid gjort. Men så känner långtifrån alla skolelever. Vad beror det då på? Varför vill de inte delta i idrottsundervisningen? Det kan nog finnas nog många anledningar tror Moa. Kanske en osäkerhet, en rädsla att göra bort sig inför klassen eller en rädsla inför att prova något nytt. Då hoppar man hellre över lektionen.

Efter höstlovet påbörjar förbättringsteamet en kartläggning kring hur skolan idag arbetar kring idrott och hälsa. Ett första steg mot framtidens syn på hälsa och idrott och kanske fler elever på idrotten.
– Jag hoppas att vi kommer fram till något. Att vi påbörjar något som kan växa, kanske också till andra skolor. Om vi jobbar hårt så skulle det kunna spridas till hela Sveriges skolor.
Det skulle vara härligt om det blir så… Jättehärligt!