Se filmen om utbildningsprogrammet i förbättringar!

Den här filmen beskriver hur vi i projektet Växa och må bra använder metoder för att ungdomar ska bli delaktiga i utvecklingsarbete. Vi visar hur skola, socialtjänst och psykiatri kan arbeta för att involvera barn och unga i sitt systematiska kvalitetsarbete. Medverkande i filmen var med i utbildningsprogrammet 2016/2017.
Vill du veta mer om innehållet och upplägget i utbildningsprogrammet? Kontakta karin.engberg@nsph.se.