Johanna, Lianna och Ilham till Barnrättsdagarna 2019

Den 9 april deltog de här tre ungdomarna på Barnrättsdagarna i Örebro. Inför en fullsatt salong med 200 deltagare, berättade tjejerna om hur de är aktivt involverade i mottagningens utvecklingsarbete för att minska köer genom att undvika uteblivna besök till mottagningen.

Tjejerna har bjudits in att delta utvecklingsteamets arbete i Borås där de tillsammans med personalen har ringat in förbättringsområden och genomfört åtgärder, mätningar och förbättringar. Johanna, Lianna och Ilham arbetar som unga experter och resurs i mottagningens dagliga arbete.

-Vi har satt som mål att andelen uteblivna besök ska minska från 20 till 10 procent. I maj kommer en utvärdering av det som har gjorts, berättar Johanna och nämner en rad åtgärder som de varit med och drivit igenom. Det handlar exempelvis om SMS-påminnelser och möjligheten att boka kurator och psykolog via webben.

Presentationen på Barnrättsdagarna 9 april.