Klara Andersdotter

Klaras team söker nya arbetssätt

Klara Andersdotter, förstaårselev på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund.

– Inspirationen är det bästa med den här utbildningen! Klara förklarar:
– När vi möts så här så inspirerar vi varandra och det hjälper oss att hitta nya arbetssätt som vi kan ta med oss tillbaka till skolan.

Skolan som Klara refererar till är Jämtlands Gymnasium Wargentin. Där ingår hon i ett förbättringsteam som arbetar med att ta reda på varför så många skolelever inte vill vara med på idrottslektionerna.
Och de som inspirerar på Växa och må bra:s utbildningsdagar är de andra verksamheterna som ingår i projektet.

– Maria Ungdom var härliga att lyssna på! De jobbar ju med ungdomar, precis som vi. Och jag tror att vi också kan inspirera dem eftersom vi har ungdomar i vår grupp som kan ge dem perspektiv och feedback på deras arbete.
Klara dröjer sig kvar vid utbildningen som inspirationskälla. Hon berättar om det senaste utbildningstillfället där hon och de andra deltagarna fick lyssna på Rebecca Anserud som berättade om sina egna erfarenheter av bipolär sjukdom och ADHD. En stark berättelse som nu har inspirerat Klara inför de föreläsningar om mobbing och psykisk ohälsa, som hon ska hålla på sin skola efter jul.

Föreläsningarna är en del av det förbättringsarbete som pågår på Jämtlands Gymnasium Wargentin. Teamet arbetar också med att se om deras idéer kring att öka närvaron på idrottslektionerna leder till något resultat.

Ett nästa steg blir då att undersöka hur många som är närvarande på idrottslektionerna och hur den anmälda frånvaron ser ut.

– Jag har faktiskt redan börjat känna av en liten förändring på skolan utifrån det arbete vi påbörjat i förbättringsteamet, säger Klara.
– I min klass märker jag att eleverna har blivit mer positiva till idrotten.

Text: Åsa Nylander Bild: Maria Kindefält Trygg