Så funkar NSPH: s metoder för förbättring

”Alla i teamet, både anhöriga, brukare och personal, möts på en jämlik nivå. Det är en av finesserna med den här metoden” säger Maria Kindefält Trygg, utvecklingsledare på NSPH.

Växa och må bra-projektet använder sig av en metodik som har sitt ursprung i det framgångsrika arbetssättet ”The Breakthrough Series”, framtaget av Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston, USA. Det är en metod som bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det.

Med rötterna i ovanstående metod har Växa och må bra-projektet skapat sitt eget unika arbetssätt genom att också inkludera anhöriga och brukare i förbättringsarbetet. Både unga och vuxna. Utgångspunkten blir då istället att de är de som utför arbetet, tillsammans med de som tar emot vården, stödet eller utbildningen, som också är de som bäst kan förbättra det.

Ett team består således av olika professioner och anhöriga, patienter eller ungdomar, och på så sätt kan man trygga att allas perspektiv tas till vara och används i förbättringsarbetet. Alla bidrar med olika pusselbitar och möts i ögonhöjd på en jämlik nivå.

I förbättringsarbetet utgår man ifrån det som skapar värde för ungdomen i mötet med professionen och strävar efter att förbättra sina arbetssätt.
Förbättringsarbetet bygger på tre frågor:

  • Vad är det vi vill uppnå?
  • Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
  • Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

Varje team formulerar tydliga, fokuserade mål och testar förändringarna i en liten skala. Effekterna av förändringarna följs upp med systematiska mätningar över tid. Mätningarna är centrala i förbättringsarbetet. Man kan mäta alla möjliga saker som till exempel nöjdhet eller antal personer som dyker upp på sina bokade besök.

En del av mätningen utgörs av den så kallade ”mjuka” utvärderingen. Där frågar man ”Hur kändes det?”, ”Hur kändes det här mötet med socialtjänsten?”, ”Hur kändes den här dagen?” Det är ett sätt att träna på att utvärdera hur en aktivitet upplevdes.

Under utbildningstiden träffas de olika teamen i gemensamma lärandeseminarier, för att gå igenom teori och träna på förbättringsverktygen i praktiken.  Genom att berätta vad de gjort sedan sist och vad de planerar som sitt nästa steg lär teamen av varandra. Och coachar varandra.

Efter det har teamen arbetsperioder på hemmaplan. Teamen leds av en coach från verksamheten, som får extra metodstöd av utvecklingsledare på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa(NSPH).

Sammanfattningsvis så syftar Växa och må bra-projektets metodik till att minska gapet mellan det vi uppnår i dag och det önskade resultatet som vi vill uppnå, själva förbättringen.

Förbättringsarbete bygger på tre frågor

I förbättringsarbetet utgår man ifrån det som skapar värde för ungdomen i mötet med professionen och strävar efter att förbättra sina arbetssätt.
Förbättringsarbetet bygger på tre frågor:

  • 1. Vad är det vi vill uppnå?
  • 2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
  • 3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?