Viktigt att ge stöd till föräldrar med psykossjukdom
Talar med barn om föräldrars sjukdom

“Vi vill bli bra på att tala med barnen”

Psykosmottagningen Serafen på Kungsholmen i Stockholm är unika i sitt sätt att bemöta vuxna patienter och deras barn. De vill samtala med alla barn om föräldrarnas sjukdom.

Psykospatienter som har barn är vana vid att bli starkt ifrågasatta i som föräldrar. Varför är det så svårt att tala om sjukdomen och vad den innebär för hela familjen? Veronica Lagergren och hennes team väjer inte för motståndet. Vuxenpsykiatrin behöver bli mycket bättre på att ha kontakt med patienternas barn, anser hon.

Psykosmottagningen på Serafen

Målet med det förbättringsarbete som pågår på psykosmottagningen Serafen i Stockholm är att barn till patienter ska få kunskap om och få prata om sina föräldrars sjukdom. Dessutom ska alla patienter som är föräldrar erbjudas särskilt stöd i sin föräldraroll. LÄS MER »

Vi måste våga prata med barnen

– När jag förstod att min förälder var sjuk och inte elak så flyttades skulden från mig. Vi måste som vuxna våga se och prata om problematiken, och hjälpa barn och unga att förstå att det inte är deras fel och att de har rätt att få hjälp och att det finns hjälp, säger Bonnie Friedh, ungdom som ingår i Serafens förbättringsteam. LÄS MER »

“Barnen är vår framtid”

– Barnen är vår framtid! Om man stärker oss föräldrar så att vi mår bättre så stärker man också barnen. Jag har fått slåss för barnperspektivet och för att bli sedd som förälder och inte bara som patient. Jag satte mitt barn framför allt och det har drivit mig genom åren! LÄS MER »
Göran Rydén

Patienter är lika mycket föräldrar

– Det händer något när man kartlägger och lyfter fram barnets perspektiv. Patienterna blir plötsligt betraktade som föräldrar och inte bara som patienter. Och det är oerhört viktigt, inte minst för barnen skull. LÄS MER »