“Barnen är vår framtid”

Anna, förälder med egen erfarenhet av psykiatrin

– Barnen är vår framtid! Om man stärker oss föräldrar så att vi mår bättre så stärker man också barnen.

Anna brinner för barnperspektivet. Om vi kan mildra negativa effekter under barnens uppväxt och göra deras tillvaro enklare så ska vi göra det, säger hon. Därför tackade hon också ja till att delta i förbättringsteamet på Serafen, för att dela med sig av sina egna tankar och erfarenheter av psykiatrin.

– Jag har fått slåss för barnperspektivet och för att bli sedd som förälder och inte bara som patient. Jag satte mitt barn framför allt och det har drivit mig genom åren!

Anna har haft kontakt med mottagningen Serafen sedan år 1997. Då insjuknade hon i en psykos för första gången. När hon några år senare blev mamma påbörjade hon en mångårig kamp för att både få vara och bli betraktad som förälder, även inom vuxenpsykiatrin.

På den tiden omgärdades patienternas barn av en tystnad. Föräldraskapet ansågs inte viktigt säger Anna och berättar om hur den personal hon mötte snarare motarbetade barnperspektivet. Hon vittnar bland annat om läkare som ville separera henne och hennes barn och om hur hon och andra patienter ordinerades tung medicin som påverkade deras förmågor att ta hand om sina barn.

Det bemötandet som Anna fick av vuxenpsykiatrin både försvårade och motarbetade hennes möjligheter att vara förälder.

– Jag hade behövt stöd. Och personal omkring mig som förstår hur det är att vara förälder, personal som har ett barnperspektiv.

Stöttning, andra alternativ till tunga mediciner och personal med egen föräldraerfarenhet. Det är några av Annas förslag på hur barnperspektivet kan förstärkas inom vuxenpsykiatrin. Och sedan i höstas har hon ingått i teamet på Serafen som arbetar med att lyfta fram patienternas barns behov i verksamheten.

Det är ett arbete som har resulterat i att all personal som har patientkontakt ska få en utbildning i ”Att föra barn på tal” så de känner sig trygga i att prata barn och föräldraskap med sina klienter. Vidare har också ett familjerum inretts på mottagningen.

Det som har hänt i projektet ger hopp om en positiv utveckling säger Anna.

– Jag tycker att det är roligt att se att så många i organisationen är så entusiastiska över att föra in barnperspektivet i verksamheten och jag hoppas att det här arbetet fortsätter att utvecklas och tas vidare till andra enheter också.

För Anna har det nu passerat många år sedan hon hade sin senaste psykos och idag har psykiatrin mer antagit formen av ett slags stöd och trygghet för henne berättar hon avslutningsvis.

– De kan hjälpa mig att se symptom innan något händer. Det är en trygghet för både mig och min dotter.

Foto: Matton