Göran Rydén

Patienter är lika mycket föräldrar

2017-05-09: Göran Rydén, Chef för norra Stockholms psykiatri och högste verksamhetschef över Serafen

– Det som jag tycker är roligt med det här samarbetet i projektet är att det händer något när man kartlägger och lyfter fram barnets perspektiv. Patienterna blir plötsligt betraktade som föräldrar och inte bara som patienter. Och det är oerhört viktigt, inte minst för barnen skull.

– Under de här månaderna har vi lyckats skapa en möjlig struktur kring de här frågorna som jag hoppas att vi nu kan sprida vidare.

Det är Göran Rydéns förhoppning. Att resultatet av det förbättringsarbete som pågått på psykosmottagningen Serafen ska leva vidare och så småningom också överföras till andra mottagningar runt om i Stockholm. För när en förälder inte mår bra så påverkar det hela familjen och också barnen.

– Ju bättre vi blir på att uppmärksamma barnens behov desto bättre rustade blir de. Då minskar vi risken för att de får ärr eller framtida svårigheter. Och patienter är lika mycket förälder som andra och kan precis som alla andra behöva stöd i sitt föräldraskap. Att få dryfta de här frågorna är oerhört viktigt. Det blir ett problem om man inte pratar om det.

Enligt lagen har vuxenpsykiatrin ett ansvar för patienternas minderåriga barn, ansvaret innefattar bland annat att uppmärksamma barnens behov och att erbjuda dem hjälp och stöd. Men trots lagtexten så vittnar både patienter och deras barn om att det länge funnits en kultur inom vuxenpsykiatrin av att inte prata med eller om patienternas barn.

– Vi har inte haft kontroll och fångat upp barnen som vi borde. Även om det har funnits ganska många insatser riktade till patienter och barn så har vi haft svårt att
etablera barntänket och att få det till att bli en del av vårdkulturen på mottagningarna. Ofta har fokus hamnat på den vuxna patienten som finns i rummet och så tappar vi det sociala nätverket runtom, däribland barnen.

På Serafen har förbättringsteamet bestående av både personal, patienter och barn arbetat med att lyfta fram barnets perspektiv i verksamheten och in i vårdkulturen. Ett familjerum har inretts på mottagningen och all personal som har patientkontakt ska få en utbildning i ”Att föra barn på tal” så de känner sig trygga i att prata barn och föräldraskap med sina klienter.

– Och sedan är det mitt jobb som verksamhetschef att se till att det flyter och understödja de här insatserna, säger Göran Rydén.
Han ger flera exempel på vad han som arbetsledare gör och kan göra för att skapa en arbetsmiljö där barnets perspektiv sätts i fokus, däribland att se till att personalen får utbildning och att det finns barnsamordnare liksom ett välfungerande dokumentstöd på mottagningarna.

Så avslutningsvis Göran Rydén, hur kan vuxenpsykiatrin på bästa sätt stödja patienter och deras barn?

– Vi kan bjuda in barnen och förklara vad psykisk sjukdom är. På så sätt kan vi fånga upp oro och avlasta dem från skuld. Det finns också material som både föräldrar och barn kan ta del av liksom familjeterapiorienterade insatser. Det som är viktigt är att insatserna blir en del av vårdkulturen på varje mottagning.