Psykosmottagningen på Serafen: om teamets arbete

Det har målats upp en bild av att det är svårt att prata med barn och unga om psykisk ohälsa och missbruk. Men det är det inte. De lever ju redan i det här och går och tänker på det”

Bonnie Friedh, ungdom som ingår i Serafens förbättringsteam

Mål:
Målet med det förbättringsarbete som pågår på psykosmottagningen Serafen i Stockholm är att barn till patienter ska få kunskap om och få prata om sina föräldrars sjukdom. Dessutom ska alla patienter som är föräldrar erbjudas särskilt stöd i sin föräldraroll.

De här förbättringarna skapar värde för både patienten och barnen. Åtgärderna hjälper barn och unga att förstå att det inte är deras fel att föräldern är sjuk och att de har rätt att få stöd och att det finns hjälp att få.

Bakgrund:
Enligt lagen så har vuxenpsykiatrin ett ansvar för minderåriga barn till vuxenpsykiatrins patienter, ansvaret inkluderar bland annat att uppmärksamma barnens behov och att erbjuda dem hjälp och stöd.

Men trots det så vittnar både Bonnie Friedh och andra anhöriga, liksom anställda och patienter inom psykiatrin om att det länge funnits en kultur av att inte prata med eller om patienternas barn. I många fall har patienterna setts främst som patienter och inte blivit betraktade som föräldrar. En svårighet för vuxenpsykiatrin har varit att etablera ”barntänket” och få det att bli en del av vårdkulturen på mottagningarna.

Förbättringar:
Deltagarna i utvecklingsteamet på Serafen har tillsammans identifierat ett flertal förbättringsområden på psykosmottagningen. Utifrån det har de både tagit fram och hunnit genomföra flera förbättringar, bland annat:

  • Har ett familjerum inretts på Serafen
  • All personal som har patientkontakt ska få en utbildning i ”Att föra barn på tal” så de känner sig trygga i att prata barn och föräldraskap med sina klienter
  • Vidare ska behandlare göra en kartläggning av familjer och minderåriga barn så att personalen vet vilka som ska erbjudas insatser
  • Och så ska sökorden i journalsystemet ses över, om det finns någon berörd minderårig till patienten ska detta konsekvent fyllas i