Jämtlands Gymnasium Wargentin: om teamets arbete

”Det är viktigt att vi unga får göra vår röst hörd. De vuxna vet hur det var på idrotten när de gick i skolan men nu handlar det om idag. Det är bara vi som kan beskriva vår situation”

Moa Göransdotter elev och deltagare i teamet

Bild på Moa

Moa Göransdotter, elev på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund.

Mål:
Utvecklingsteamet på Jämtlands Gymnasium Wargentin arbetar för att fler elever ska delta på idrottslektionerna och därmed också må bättre. Forskning visar att rörelse har en stärkande effekt på barn och ungdomars inlärningsförmåga. Barn som rör på sig och tränar får det lättare i skolan och blir också mindre känsliga för stress.

Bakgrund:
Varför är frånvaron så hög idrottslektionerna? Hur kan vi förbättra närvaron? På gymnasiet i Östersund har Moa Göransdotter och de andra i förbättringsteamet valt att fokusera på ämnet idrott och hälsa och att bland annat undersöka varför så många av skolans elever inte vill vara med på idrottslektionerna.

Förbättringar:
Det visade sig att det finns flera olika anledningar till varför elever väljer att skippa idrotten. Somliga upplever vissa idrottsaktiviter som jobbiga som t.ex. simning, längdskidor och i en del fall dans.
Dessa upplevs, enligt eleverna, som jobbiga eftersom det är transport dit, en avklädd situation, man är dålig på aktiviteten, det är en utomhusidrott och vädret är inte alltid bra.

Vidare uppgav några av ungdomarna att de inte trivs med att byta om och duscha med andra och därför väljer att inte vara med på idrotten.
Efter att ha fått ta del av elevernas svar har teamet genomfört en rad förbättringar för att fler ska vilja vara med på idrottslektionerna:

  • Dels har idrottsläraren förändrat hur lektionen startar genom att tydligt beskriva syftet och vad som ska uppnås på lektionen
  • På idrottslektionerna deltar numera också en elevstödjare, som kan underlätta för de elever som inte känner sig bekväma med ämnet
  • Eleverna får också utvärdera varje lektion anonymt, och idrottsläraren använder resultaten för att analysera vad som fungerar och vad som behöver förbättras
  • Och sedan i höstas finns även enskilda omklädningsrum där de elever som vill kan byta om och duscha