Forskare: “Svårt att få kvalificerad hjälp”

Katrin Häggström Westberg, doktorand på Högskolan i Halmstad. Foto: Privat

– Det finns en okunskap bland unga om vad psykisk ohälsa är. De har svårt att värdera sitt mående. De vet att de mår dåligt men inte om det är tillräckligt för att få kvalificerad hjälp.

Det säger Katrin Häggström Westberg som är doktorand i Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad, med ungas psykiska hälsa som forskningsområde. Hon leder en intervjustudie om ungas hjälpsökande beteende tillsammans med projektet Växa och må bra. Under ett seminarium på Barnrättsdagarna i Örebro i slutet av april, presenterar Katrin ett första utkast från rapporten.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat under de senaste åren. Jämför man med andra länder i Norden, står Sverige ut med en markant ökning bara de senaste 10 åren. Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin har också ökat, men samtidigt är det förhållandevis få av de som anger att de mår dåligt som söker hjälp. I sina intervjuer med unga har Katrin sett flera tendenser till varför det är så.

Ett stort hinder är att det inte finns någon sammanhållen vård för unga. Som vårdstrukturen ser ut nu så är det vårdcentral för ett behov, ungdomsmottagningen för ett annat osv. Det är ett problem att just ungdomar ska behöva sprida ut sina vårdbehov, eftersom de överlag saknar kunskap om vart man vänder sig.

Det finns också andra saker som de unga definierar som hinder. Ungdomar berättar att det är svårt att ta beslutet att söka hjälp och när de väl har tagit detta steget möts de ofta av väntetider, vilket beskrivs som ett stort problem. Ålderskriterier kan också vara ett bekymmer.

Men Katrin har visioner och drömmar. Vårdstrukturen behöver förändras och möjliggöra för ungdomar att själva kunna söka vård, utan att behöva involvera föräldrar eller andra närstående. Men framförallt behövs kunskap.

– Det borde tillhöra grundkunskap i skolan att lära sig om psykisk ohälsa. Hur ska du annars förstå vad det är som händer i ditt eller kompisarnas liv? In i läroplanen!

Barnrättsdagarna äger rum i Örebro 24-25 april. Seminariet ”Konsten att söka hjälp och stöd vid psykisk ohälsa – ungdomars upplevelser och hjälpsökande beteende” är ett samarbete mellan Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Högskolan i Halmstad och Hjärnkoll Stockholm. Seminariet är kl 14.30 den 24 april. 

Ladda ner och läs rapporten om hjälpsökande beteende “Ingen har frågat hur jag mår”

 

Studie om ungas vårdsökande beteende

I ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad och NSPH ”Växa och må bra” undersöks ungdomars upplevelse av psykisk ohälsa och deras upplevelser och erfarenheter av att söka hjälp och stöd. Projektet genomförs av Katrin Häggström Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil, samt handledare Petra Svedberg, professor i Omvårdnad, Maria Nyholm, docent i Folkhälsovetenskap och Jens Nygren, professor i Hälsoinnovation.

Läs mer om forskargruppen Hälsa och omvårdnad på Högskolan i Halmstad

Läs sammanfattning av preliminära resultat från studien