Vårt uppdrag är att undervisa olika varianter av hjärnor!

På högstadieskolan Källbrink har pedagogerna slutat att lägga energi på att hålla efter tuggummi- och kepsförbud.  På tre år har skolan i Huddinge gått från att vara en ganska traditionell skola till att bli en mer otraditionell.

– Keps och tuggummi påverkar inte lärandet ett dugg, så varför ska vi lägga tid på det? Viktigare är frågorna; vem är du? Vad behöver du?

Källbrinks omvandling handlar som du förstår egentligen ganska lite om slopade kepsförbud utan istället mer om ett nytt sätt att se på elever och lärande. Idag är Källbrinks högstadium NPF-säkrat. Och det innebär?

– Det innebär att vi anpassar skolan efter de elever som behöver det lilla extra – och på så sätt skapar vi trygga och goda lärmiljöer – för alla elever, säger biträdande rektor Elinor Kennerö Tonner

– Numera tittar vi på elevernas styrkor och är lösningsfokuserade.  Allt handlar om att vända på perspektivet! Om en elev inte kan sitta stilla under lektionen så får den väl stå istället.

Så nu har skolan införskaffat ståbord. Och fat-boys och hörselkåpor för att nämna några saker. Men framför allt så genomsyrar det nya tänket ”Vad behöver du?” skolverksamheten.
Du ska få ett exempel här från ämnet ”Idrott och hälsa”:

Dansen på idrotten, vad tycker du om den? Vissa älskar den medan den för andra är ångestladdad. På Källbrink har skolan nu infört ett alternativt examinationssätt som eleverna kan visa upp dansen på. De som inte vill dansa inför klassen får istället spela in sin dans på en ipad, som idrottsläraren sedan tittar på och bedömer.

Den här omvandlingen till ett NPF-säkrat högstadium började för tre år sedan när Källbrink påbörjade ett samarbetsprojekt med Attention. Målet var att ge eleverna på skolan egenmakt. Ett tiotal elever ingick i projektet och det är utifrån dem och deras synpunkter som den nya skolmiljön och pedagogiken har utformats.

På Källbrinkskolan har ungefär 30 procent av eleverna behov inom neuropsykiatriskt spektrum, säger Elinor men förändringen som arbetet med NPF-säkringen inneburit har fått effekt på hela skolan.

– Våra skolresultat är lite bättre nu fast det allra viktigaste är ändå att vi inte längre tappar de här barnen.  Istället går de ifrån Källbrink till gymnasiet med en självkänsla och med goda strategier kring att veta vad de behöver för att få skolan att fungera.

Källbrinks samarbetsprojekt med Attention avslutades i februari men arbetet på skolan fortsätter. I mars påbörjas NPF-säkringen för de lägre årskurserna F-F6.
– Vi fortsätter vårt arbete. Det blir aldrig klart. Vi lyckas och misslyckas. Ibland måste vi hitta nytt och tänka om. Ibland blir det fel ibland blir det rätt. Och även det lär eleverna något!

VÄGEN TILL OTRADITIONELL SKOLA

Så här gick det till när Källbrinkskolan NPF-säkrades
1. Ledning och personal på skolan har fått stor kunskap om NPF genom både interna och externa utbildningar och de fortsätter att fortbildas kontinuerligt
2. Skolan har inrättat en tjänst som NPF-pedagog
3. Skolorganisationen har setts över. Arbetslag med färre vuxna kring varje elev har skapats. I varje arbetslag ingår också en representant från elevhälsan
4. Anpassningar har gjorts i klassrummen. Klassrummen är numera avskalade och går i vitt och grått och där finns bland annat bås, ståbord, fat boys och hörselkåpor. Allt är tillgängligt för alla elever!
5. Elevfokuset har ändrats från att titta på vad eleven inte kan till vad hen faktiskt kan
6. Alla förbud, till exempel kring tuggummi och keps är borttagna
7. Tidsstöd har införts liksom alternativa examinationsformer

Vilket var ditt favoritmoment på idrotten?

– Jag tyckte att idrotten var vansinnigt kul upp till åk 6. Jag älskade plinthopp och var jätteduktig på det! Idrotten i åk 7-9 var under all kritik och på gymnasiet minns jag att vi gömde oss i gymmet och gjorde ingenting.

När skolan utvecklade sin miljö och undervisning efter Linnea och de andra eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så blev det enklare för henne att gå till skolan.