Ingen har frågat hur jag mår (2018)

Som en del i projektet Växa och må bra tog projektet 2017/2018 hjälp av Katrin Häggström Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil vid Halmstad Högskola för att undersöka ungdomars hjälpsökande beteende. Vi undrade om ungdomar får det stöd och den hjälp de efterfrågar?

I Sverige ökar psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna, men endast en minoritet av dessa söker aktivt professionell hjälp. Det saknas kunskap om hjälpsökande utifrån ungdomars egna perspektiv, det vill säga hur ungdomarna själva upplever sin situation vid psykisk ohälsa. Hur de tänker de om att söka hjälp och hur upplever de det professionella stödet?

För att kunna möta ungdomars behov och för att utveckla en kvalitativt god vård så behöver vi ta ungdomars beskrivningar av deras behov, upplevelser, erfarenheter och preferenser i beaktande, skriver Katrin Häggström Westberg i sin rapport. Just därför är det viktigt att undersöka ungdomars perspektiv och hur de upplever att det fungerar att söka och få professionellt stöd vid psykisk ohälsa.

Den tryckta rapporten är slut i lager, men här kan du ladda ner rapporten “Ingen har frågat hur jag mår” (2018)