Ungdomar upplever att de exkluderas från vård

Tillsammans med Högskolan i Halmstad släpper Växa och må bra rapporten “Ingen har frågat hur jag mår” under Almedalen 2018.

Katrin Häggström Westberg är doktorand i Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad, med ungas psykiska hälsa som forskningsområde. På uppdrag av Växa och må bra har hon undersökt ungdomars upplevelse av psykisk ohälsa och deras erfarenheter av att söka hjälp och stöd.

– Det finns en okunskap bland unga om vad psykisk ohälsa är. Unga har svårt att värdera sitt mående. De vet att de mår dåligt men inte om det är tillräckligt för att få kvalificerad hjälp, säger Katrin.

Rapporten visar bland annat att stöd från närstående ofta har avgörande betydelse för att den unga personen ska ta steget till en professionell vårdkontakt och att det finns stora brister vad gäller en sammanhängande vårdkedja. Det är alarmerande att ungdomar upplever att de av olika anledningar exkluderas från vård.

Under Almedalsveckan kommer Katrin Häggström Westberg onsdagen den 4 juli kl 13.30 delta i en paneldebatt under rubriken ”Hur hjälper vi bäst barn och unga med psykisk ohälsa?” tillsammans med Ing-Marie Wieselgren, SKL, Mårten Jansson, NSPH, Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet (V). Seminariet äger rum i Psykisk hälsa-huset i Visby.

Tid: Onsdagen den 4 juli 13:30-14:30
Plats: Visby/Almedalen, Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa-huset

Ladda ner rapporten “Ingen har frågat hur jag mår”