Misa Ung involverar målgruppen

I årets utbildningsprogram inom Växa och må bra deltar Misa Ung med ett av fyra team. Det innebär att både medarbetare och ungdomar från Misa Ung lär sig använda metoder som konkret kan förbättra mötet med ungdomarna och göra dem mer delaktiga.

Nya dimensioner av utvecklingsarbete

Maria Heimer Åkerlund, samordnare på Misa Ung, hjälper personer mellan 15 och 29 år ut i studier eller arbete. Maria är också coach för utvecklingsteamet. LÄS MER »

Ser fram emot att jobba med ungdomarna

Ida Thorell är enhetschef på omsorgsverksamheten Misa som är ett av fyra utvecklingsteam som är med i Växa och må bra:s utbildning under hösten 2018 och våren 2019.– Jag ser fram emot att arbetsgruppen ska börja jobba ihop sig tillsammans med ungdomarna och försöka hitta en bra väg framåt. LÄS MER »

“Ungdomsperspektivet är grejen”

Joakim Brådenmark är psykoterapeut och jobbar med Misa ung som hjälper unga vuxna som behöver stöd för att komma ut i arbete eller studier. Han vill förbättra för ungdomarna så att de får inflytande i verksamheten. Deras perspektiv är väldigt viktigt. LÄS MER »

Coachen Maria om att delta i utbildningsprogrammet

Maria Heimer Åkerlund, coach för teamet Misa Ung