“När livet kunde varit bättre”

2017-08-31: Nu har projektet tagit fram en trycksak “När livet kunde varit bättre”, som vänder sig till ungdomar.

Materialet är framtaget i nära samarbete med unga experter som har egen erfarenhet av ohälsa. Deras synpunkter och idéer har varit ledande i produktionen. De bidrar med sina bästa Måbra-tips i vardagen och påminner om att det är viktigt att tala med någon, att inte vara ensam, om man mår dåligt.

Det här får mig att må bra

Vi har frågat ungdomar om deras strategier för att må bra och hur de gör för att få stöd från vuxna när de inte mår så bra. Känner du igen dig? Hur brukar du göra?
Läs hur andra gör