Bild: Lotta Sjöberg

Nej, undvik att…

Stressa och pressa.
Vägen till hjälp är en process där den unga bestämmer takten

Var inte misstänksam:
– Mår du bra?
– Hur går det med ätstörningen?

Gå inte i försvar. Bli inte sårad. Döm inte.

Säg inte saker som:
– Du har hela livet framför dig.
– Det kommer att hända värre saker.

Ta inte en maktposition. Du vet inte alltid bäst.

Se inte ner på eller förminska och använd inte ord som:
– Lilla gumman, – Lilla gubben.

Rätta inte och märk inte ord när ni pratar, lyssna istället till vad som sägs. Säg inte:
– Sluta gråta.

VÅGA VARA VUXEN

Våga vara vuxen och
visa att du bryr dig om unga du möter, egna barn eller andras.

TIPS TILL VUXNA:

  • Fråga
  • Lyssna
  • Var inte rädd
  • Krångla inte till det
  • Gör dig tillgänglig

TA TILLFÄLLET!

När du möter unga människor har du
världens chans att växa genom att lyssna och möta dem på deras egna villkor.