Nyheter

Här kan du följa vad som händer i projektet. Vill du veta vad som är på gång framöver kan du titta i vår kalender. I nyhetsarkivet hittar du tidigare händelser i projektet.

Gör det bara enkelt och involvera ungdomar!

Gör det bara enkelt och involvera ungdomar! Den 7 maj gjorde Emma, Filippa och Malin, som är aktiva i unga redaktionen, en inspirerande presentation under Visa Vägar-konferensen på ABF-huset i Stockholm. De talade om hur Växa och må bra-projektet på olika sätt har involverat ungdomar: för att utveckla verksamheter, som experter i unga redaktionen och […] LÄS MER »

Ungdomar från Växa och må bra gjorde succé på Barnrättsdagarna 2019!

Ungdomar från Växa och må bra gjorde succé på Barnrättsdagarna 2019! Den 9 april var nio ungdomar, som är aktiva i Växa och må bra-projektet, på plats på Barnrättsdagarna i Örebro för att berätta om hur de på olika sätt arbetar med att göra ungdomars röster hörda. Det var ett mycket välbesökt seminarium där ungdomarna […] LÄS MER »

Johanna, Lianna och Ilham till Barnrättsdagarna 2019

Den 9 april deltog de här tre ungdomarna på Barnrättsdagarna i Örebro. Inför en fullsatt salong med 200 deltagare, berättade tjejerna om hur de är aktivt involverade i mottagningens utvecklingsarbete för att minska köer genom att undvika uteblivna besök till mottagningen. LÄS MER »

Team Östersund: “Vi vill att fler ska ta examen”

Titta på filmen om teamet från Jämtlands Gymnasium Wargentin. Utvecklingsteamet med 6 elever, lärare, kurator och specialpedagog som arbetar för ökad närvaro på yrkesprogrammen genom ökad trygghet, trivsel, motivation och bättre bemötande i klassrummet. LÄS MER »

Ungdomar till seminarium på Barnrättsdagarna!

I år blir barnkonventionen en del av svensk lag och det är 30 år sedan Sverige skrev under på att alla barn i hela landet skulle få lika rättigheter enligt barnkonventionen. Hur har det egentligen gått med det? LÄS MER »
Arbete pågår

Start för utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans. Programmet består förutom av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019, också arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan däremellan. LÄS MER »
Växa och må bra:s redaktion deltog den 10 oktober

Växa:s ungdomar ledde konferens om vägar till psykisk hälsa

Den 10 oktober, World Mental Health Day, var Växa och må bra med och arrangerade konferensen “Visst går det!”. Allt för att visa vägar till förbättrad psykisk hälsa för barn och unga. Emma, Filippa och Junior var moderatorer och Elin, Freja och Oliver från redaktionen höll ett seminarium. De dokumenterade också dagen med foto, film och intervjuer. LÄS MER »
Deltagare på kurs i inflytande 29 september

Utbildning i inflytande engagerar unga

Vi vill stärka ungdomar att framföra sina åsikter, prova argument i diskussioner men även att lyssna på andra. Därför har vi tagit fram en kurs i inflytande. En av de som deltog i utbildningen var Sohelia, 18 år. LÄS MER »

Nyhetsarkiv 2016-2018

NYHETSARKIVET: Projektet Växa och må bra startade 1 september 2016 och pågår till och med augusti 2019. Här har vi samlat information om händelser under projektets inledande år. LÄS MER »

Växa och må bra till Barnrättsdagarna 2019


Unga redaktionen är på Barnrättsdagarna. Kommer du att vara där?

Du har rätt att vara den du är.
I år är det 30 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen.

Alla barn har lika rättigheter ”utan åtskillnad av något slag” oavsett barnets eller föräldrarnas ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.

Den 9 april är Filippa, Oliver och Elin och andra ungdomar från Växa och må bra på plats i Örebro för att se hur det går med genomförandet av rättigheterna.