vaxaochmabra_logobla

Psykisk ohälsa är ett problem bland barn och unga. För att må bra, är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att ha makten att påverka sin situation. Projektet Växa och må bra handlar om just det.

Vi gör det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar. Växa och må bra är ett projekt för ökad delaktighet och psykisk hälsa för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

Förbättringar tillsammans med ungdomar

Inom projektet utbildar och handleder NSPH verksamheter genom ett särskilt utbildningsprogram. Vi lär ut metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetar med verksamheter för barn och unga till exempel inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som vill arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet.

Under projektår 3 2018/2019 utbildar vi fyra nya team från Stockholm, Östersund och Borås. Dessa team kommer att presentera sina förbättringsområden i maj 2019.

De deltagande verksamheterna projektår 3:

  • Ungdomsmottagningen i Borås
  • Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund
  • Misa Ung, Stockholm, stöd till ungdomar ut i arbete
  • Socialförvaltningen i Huddinge, boendestöd för unga vuxna

Under projektår 1 2016/2017 utbildade vi team från Stockholm, Uppsala och Östersund. De teamen presenterade sina resultat 9 maj 2017.

Se filmen om förbättringsarbetena här.

De deltagande verksamheterna projektår 1:

  • Psykosmottagningen på Serafen, Stockholm
  • Beroendecentrum Maria Ungdom, Stockholm
  • Socialförvaltningen i Uppsala
  • Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund

Unga redaktionen

Sedan projektår 2 samarbetar vi med en grupp ungdomar som producerar material för projektet.Läs mer om redaktionen här.

Material till barn och unga

Under projektets gång tar vi fram informationsmaterial till stöd för barns och ungas psykiska hälsa.
Under 2017 producerade projektet foldrarna
“När livet kunde varit bättre” som vänder sig till ungdomar och “Våga vara vuxen” till vuxna om hur man kan bli bättre på att visa att man bryr sig om unga som mår dåligt. Båda materialen innehåller tips till målgrupperna och har arbetats fram utifrån ungdomars egna erfarenheter av ohälsa.
Våren 2019 sprids Växa och må bra: s kurs i inflytande för ungdomar “Ta mig på allvar” som består av en en kurshandledning med övningar och en arbetsbok.

Mål

NSPH vill öka och sprida kunskap om hur barn och unga kan göras mer delaktiga i det stöd, vård eller utbildning som de får. Vi använder metoder som gör att barn och unga blir lyssnade till och aktiva medskapande aktörer.

Målgrupp

Barn och unga 13-25 år, där viktiga undergrupper är:
• Barn och unga med psykisk ohälsa
• Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
• Barn och unga som bor/vårdas utanför hemmet
• Barn som inte fullföljer grundskolan (= riskfaktor för psykisk ohälsa)
• Andra grupper eller fler grupper kan komma att identifieras under projektets gång

NSPH:s Arvsfondsprojektet ”Växa och må bra” startade i september 2016 och pågår i tre år.

KontaktpersonArvsfondens logotyp
Karin Engberg
karin.engberg@nsph.se
Projektledare NSPH
073-940 97 40