Hur söker unga hjälp? Reportage om att söka stöd

Med utgångspunkt från barnets rättigheter skickar vi nu ut projektets unga reportrar för att göra reportage om hur kontakterna med barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och skolhälsan fungerar för de ungdomar som verkligen behöver stöd och hjälp.

NYHET 2017-11-30: Under december gör vår unga redaktion filmade reportage om barns och ungas hjälpsökande beteende. Hur funkar det egentligen? Får barn och unga det de har rätt till? Alla barn har rätt till utbildning och stöd i skolan. Alla barn har rätt till vård och rehabilitering.

  • Får man till exempel rätt stöd i skolan om man har ADHD?
  • Får alla barn som mår psykiskt dåligt hjälp via skolhälsan eller BUP?
  • Hur tillgodoser socialtjänsten barnets bästa?

Våra reportrar ska undersöka detta på sitt sätt och ur sitt perspektiv. Syftet är att de ska vara involverade och känna sig delaktiga och komma till tals när Växa och må bra-projektet samlar kunskap om ungdomars hjälpsökande beteende.

De färdiga reportagen kommer att publiceras i våra kanaler och visas på de evenemang vi deltar i under våren.

Läs om redaktionen och reportrarna här.