Självkänsla

Ni ungdomar har tagit upp problem med sviktande självkänsla med oss på våra workshopar. Därför vill vi fortsätta undersöka detta tillsammans med er.

Vi hör ibland vuxna säga att “det hör till” och att det är “normalt” att må dåligt när man är tonåring. Vi håller inte riktigt med om det. Alla ni ungdomar har rätt att må bra och att bli tagna på allvar, oavsett vilka känslor ni har. Vi tycker att det är mycket allvarligt att så många av er ungdomar upplever att ni mår dåligt. Vuxna är skyldiga att ta er på allvar, hemma, i skolan, inom vården och när ni behöver extra stöd.

Många ungdomar är oroade över att inte passa in, att känna sig utanför och som om det är något fel på dem. Många är helt enkelt rädda för att inte räcka till eller vara bra nog. Vi vill få er att förstå att ni är perfekta precis som ni är.

Självkänsla är någonting alla människor utvecklar under hela livet. För de allra flesta är detta mest utmanande när man är ung. Vi ser det som en superviktig och livslång utmaning som man kan behöva kunskap om. Därför vill vi bidra med inspiration till ert personliga växande.

Jag tycker om mig själv

Axel 22 år: - Jag tycker om mig själv. Det är lätt att jämföra sina egna baksidor med andras framsidor. Alla är kass på något och alla har något de är bra på. LÄS MER »

Du har makt att påverka både dig själv och andra!

– Många unga är ofta mer kritiska mot sig själva än vad de skulle vara mot en kompis. Att inte vara så självkritisk och försöka skilja på vem du är och vad du gör - det är två exempel på hur unga kan jobba med att stärka sin självkänsla, säger Emrika Larsson. Hon är workshopledare för Uppdrag: Självkänsla och möter varje år minst tusentals elever på högstadieskolor och gymnasieskolor runt om i landet. LÄS MER »
Lina Hultqvist

Så kan skolan hjälpa dig till bättre självkänsla

– För att hjälpa unga att tro på sig själva är det viktigt med stödjande lärare och en närvarande elevhälsa i skolan. Utbildade studie- och yrkesvägledare spelar också en viktig roll genom att vara bollplank och vägledare, i val och krav, för att eleverna ska kunna nå sina framtidsdrömmar, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer. Skolan har ett stort ansvar när det handlar om att stärka ungas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö för eleverna sammanfattar hon. LÄS MER »