Lina Hultqvist

Så kan skolan hjälpa dig till bättre självkänsla!

Skolan. Det är den plats där de flesta barn och unga tillbringar sina dagar. Där under lektionerna ska de inhämta och utveckla kunskap, och uppväcka lusten för ett livslångt lärande.  Men för alla elever blir det inte så.

Många unga upplever istället stress och känner prestationskrav. För att få bra betyg, för att passa in i gruppen, för att se ut på rätt ut sätt och med de höga kraven är det inte konstigt om självkänslan kan vackla.

– För att hjälpa unga att tro på sig själva är det viktigt med stödjande lärare och en närvarande elevhälsa i skolan. Utbildade studie- och yrkesvägledare spelar också en viktig roll genom att vara bollplank och vägledare, i val och krav, för att eleverna ska kunna nå sina framtidsdrömmar, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer.

Skolan har ett stort ansvar när det handlar om att stärka ungas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö för eleverna sammanfattar hon.

– Att må dåligt och känna stress är inget som unga själva väljer! En elev kan ha fem prov i veckan! Det är ett strukturellt problem. Skolan behöver arbeta förebyggande och ge eleverna verktyg för hur de ska plugga på rätt sätt, och för att klara av det här stressiga samhället.  Det är i skolan som unga spenderar mest tid.
Vidare vill Sveriges Elevkårer se en förstärkning av elevhälsan så att den görs mer tillgänglig för eleverna och kan fungera förebyggande, vilket är elevhälsans främsta uppdrag.

– Så fort du känner att du mår dåligt ska du kunna uppsöka elevhälsan. Den måste fungera eftersom det är första instansen för elever som söker hjälp!

Det är förstås oerhört viktigt att elever som behöver hjälp får hjälp. Vi pratar vidare om ungas, och människans, behov av gemenskap och samhörighet. Det leder oss in på elevkårermas roll i skolan.

– Där kan du få ett sammanhang, prata och delta i aktiviteter som både stärker gemenskapen och individen. Elever som går samman och skapar en mer givande skoltid bygger ofta en bättre gemenskap på skolan och elever ges tidigt ansvar att arrangera saker i projektgrupper, utskott eller styrelsen.
– Det ger elever självförtroende att se att de kan lyckas med saker som att lobba för bättre schemaläggning, anordna studentbalen eller en FIFA-turnering.

Det här är Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer samlar elevkårer på gymnasiet. Över 90 000 elever är anslutna (2015) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och ombudsperson stöttar de elevkårernas dagliga arbete. Sveriges Elevkårer påverkar utbildningspolitiken genom att skriva remissvar och påverka i media.