Söka hjälp

Du är inte ensam, det finns hjälp att få. Glöm inte det! Att söka hjälp är inte så lätt. Det vet vi som träffar många personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att du inte ger upp. Ha tålamod.

Om det stöd eller den vård du erbjuds inte hjälper dig eller fungerar för dig är det viktigt att du inte ger upp innan du har fått rätt hjälp. Prata med många olika kontakter. Ta nya kontakter om de första inte var bra. Kämpa på. Du är viktig och du har rätt att må bra. Nöj dig inte förrän du mår bra eller känner att du vet vad du ska göra för att må bra.

Mår du akut jättedåligt – ring 112!

Projektet Växa och må bra (NSPH) har ingen egen rådgivning, men här finns det tips om vart du kan vända dig.

Stöd, råd och hjälp

Här har vi gjort en liten förteckning över vart du kan vända dig om du behöver vård eller om du vill prata med någon. Var inte ensam! Försök att prata med någon. LÄS MER »

MIND: Våga ha riktiga och viktiga samtal!

– Många gånger upplever unga som vi pratar med att vuxna inte respekterar deras känslor och att de tröstar dem på fel sätt. Det är viktigt att vuxna respekterar ungas tankar, känslor och behov och inte förminskar hur de mår, säger Johanna Nordin som är verksamhetsansvarig för Minds stödlinjer. LÄS MER »

BRIS:Du har RÄTT att må bra!

– Barn som ringer till Bris upplever att de inte har någon annan vuxen att prata med säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare. Ge inte upp, hör av dig till BRIS! Till vuxna hälsar han: även om barnet säger saker som skrämmer dig - lyssna, resonera och behåll lugnet! LÄS MER »

Attention: Skolan måste ge förutsättningar

– Skolan har skyldighet att ge förutsättningar till alla elever så att de ska klara av skolan, säger Annica Nilsson på Riksförbundet Attention. Det är ett uppdrag som skolan har, men tyvärr inte alltid uppfyller. Det kan handla om att få de anpassningar och stöd som man behöver för att klara skolan. Både de som är direkt kopplade till i undervisningssituationen, men också stöd i sociala situationer, till exempel på rasten. LÄS MER »

Rädda Barnen: Lyssna och visa respekt

- Jag möter fler osäkra föräldrar idag än för 20 år sedan. Det är en stor skillnad. Idag letar många föräldrar efter svar på internet i olika forum. Det skapar osäkerhet och en slags övertro på att andra ska prata med ens barn, säger Viktoria Jonsson föräldrastödjare på Rädda barnen. LÄS MER »