Jag tycker om mig själv

Axel 22 år,

Hur ser din självkänsla ut?

– Den är väldigt hög, jag tycker om mig själv. Det är ju inget som man egentligen funderar på utan den bara är.

Till de som inte har så god självkänsla, kan du ge några råd till dem?

– Det handlar om att bli tillfreds med sig själv. Det är lätt att jämföra sina egna baksidor med andras framsidor. Alla är kass på något och alla har något de är bra på.