Anna Tebelius

Strategier som hjälper dig att hantera stress

– Om du förstår vad som händer i kroppen när du blir stressad så kan du stärka ditt självförtroende och bli bättre på att hantera stress. Du tar kommandot över stressen istället för att bli ett passivt offer, säger Anna Tebelius Bodin. Hon är pedagog och föreläser om hjärnan och i den här artikeln delar hon med sig av sin kunskap kring hjärnan och stress.

Visste du till exempel att när vi blir stressade så reagerar våra hjärnor på samma sätt som de gjort i 40 000 år?  Det innebär att hjärnan börjar producera adrenalin och att kroppen gör sig redo för att fly eller fäkta. Men idag ser stressfaktorerna och orosmomenten annorlunda ut. Nuförtiden är det sällan som du behöver fly ifrån ett vilt djur du möter på savannen, istället kanske du känner oro över en redovisning eller rädsla för att inte räcka till.

– Panik, rädsla och oro, allt det är för hjärnan samma sak som stress, förklarar Anna. Och därmed reagerar våra hjärnor också på samma sätt i dessa situationer som om vi ställdes inför ett farligt djur. Med andra ord med en blandning av olika stresshormoner. Här i rutan intill kan du läsa om adrenalin, kortisol och om det som händer i din hjärna när du blir rädd, orolig eller stressad.

Så nu vet du vad som händer i hjärnan och kanske funderar du då på hur du ska agera när stressystemet drar igång.  Det finns flera olika strategier som kan hjälpa dig att hantera stress, både på kort och på lång sikt.

– Eftersom vi människor har olika personligheter så kommer vissa strategier passa dig bättre än andra. Om du till exempel är en person som redan tränar mycket så blir du inte bättre på att hantera stress om du tränar ännu mer, då kanske du istället behöver mer återhämtning och vice versa.

Tre strategier för att hantera stress:

Återhämtning
Ofta är det inte stressen som är problemet i vår tillvaro utan snarare bristen på återhämtning, säger Anna. Människan har alltid varit stressad, det är på det sättet som vi har överlevt på savannen.  Vad vi har tappat är återhämtningen. Idag är många ständigt uppkopplade och vi proppar oss fulla med intryck. Resultatet blir att vi blir beroende av dessa ständiga intryck och då får stresshormonerna i hjärnan ingen chans att rinna undan och konsekvenserna blir att vi känner oss ständigt stressade.

Vad du kan då göra?

Anna ger flera tips: Titta ut i luften! Sitt på tunnelbanan och titta på människor i stället för ner i telefonen. Gör något som inte ger dig intryck. Gå ut i naturen! Meditera, en kvart eller en timme. I början kommer huvudet att protestera av bristen på intryck men efter ett tag kommer du att upptäcka att det händer grejer i hjärnan.

Att göra nya saker ger annorlunda resultat!

Fysisk aktivitet
När det gäller fysisk aktivitet så säger forskarna att vi behöver träna minst tre halvtimmar i veckan för att bli bättre på att hantera stress. Genom att få endorfiner i kroppen och ha en konstant hög nivå av endorfiner så klarar inte stresshormonerna av att begränsa vår tillgång till våra minnen och kunskaper. Det innebär att vi kan tänka även under stress och då kan vi slappna av och blir mindre stressade.

Endorfiner får vi genom att vi rör på oss med ordentlig puls, blir svettiga och när vi gör saker som gör oss lyckliga och glada, säger Anna.

Motion och träning kan stärka din hjärna, läs mer här.

Kroppspråk och avslappning
När vi upplever stress så börjar amygdala i hjärnan att larma och väcka igång stresshormonerna. Men det finns ett sätt att få stopp på larmet. Det är genom att vi låter kroppen signalera att det inte är någon stressituation. När vi slappnar av i axlarna, rör oss långsamt och blottar halsen signalerar vi till hjärnan att vi inte har något att vara rädda för. Då omvärderar amygdala situationen och stresshormonerna sjunker, säger Anna.

Ditt kroppsspråk påverkar dig mer än du kanske tror. Om du går med böjd nacke och inte vill räta på dig, sänder du signaler till hjärnan om att du är osäker! Hjärnan kommer då att tolka det som stress och så sätts stressystemet igång. Samma sak händer när du sitter med böjd nacke över mobilen.

Så sammanfattningsvis, när vi tar oss tid att sköta om oss själva och gör saker som ger glädje och harmoni så hanterar vi stress bättre. Då ältar vi mindre eftersom vi tänker klarare. Dessutom blir vi mer empatiska och snällare, både mot oss själva och andra!

 

Stress - vad kan jag göra?

Det är viktigt att du tar hand om dig och lär dig att känna igen och förstå hur din kropp och hjärnan påverkas under press och stress. Här ger bland andra vår unga redaktion tips till dig som känner dig sönderstressad. LÄS MER »

Det här får mig att må bra

Vi har frågat ungdomar om deras strategier för att må bra och hur de gör för att få stöd från vuxna när de inte mår så bra. Känner du igen dig? Hur brukar du göra? LÄS MER »

Så här söker du hjälp

Om du mår dåligt och inte får bra hjälp och stöd, ge inte upp! Glöm inte: Du har rätt att må bra bra! LÄS MER »

Annas tre tips

Återhämtning
Ofta är det inte stressen som är problemet i vår tillvaro utan snarare bristen på återhämtning. Titta på människor i stället för ner i telefonen i kollektivtrafiken. Gå ut i naturen! Meditera, en kvart eller en timme.

Fysisk aktivitet
När det gäller fysisk aktivitet så säger forskarna att vi behöver träna minst tre halvtimmar i veckan för att bli bättre på att hantera stress. Genom att ha en konstant hög nivå av endorfiner så klarar inte stresshormonerna av att begränsa oss.

Kroppspråk och avslappning
När vi slappnar av i axlarna, rör oss långsamt och blottar halsen signalerar vi till hjärnan att vi inte har något att vara rädda för.

 

Det här händer i hjärnan och kroppen vid stress

När vi upplever ett yttre hot, vare sig det handlar om vilda djur, en stressig studiesituation eller en rädsla för att tappa kontrollen så börjar det larmas i hjärnan. Amygdala larmar resten av kroppen att ” jag är i fara” och att det behövs adrenalin som då pumpas ut i blodet.

Adrenalinet gör oss starka och fokuserade, vilket var passande när vi ställdes inför vilda djur och när det krävdes en snabb reaktion. Men idag kan vi inte lösa vår ofta mer långvariga stress över till exempel tentor med hjälp av adrenalin. Då börjar kroppen istället tillverka kortisol och det innebär att vi får två stresshormon i omlopp i kroppen.

När vi får adrenalinet och kortisolet i kombination i hjärnan så börjar vi stänga in tillgången till området där vi har våra minnen och vår kunskap, hippocampus. Och när vi stänger till där blir vi mer benägna att handla på instinkt. Det var funktionellt när vi mötte djuret på savannen för det var så vi överlevde. Men idag så förstorar det problemen om vi dessutom förlorar förmågan att tänka när vi känner oss stressade.

Hur kan vi då hantera den här stressen? Det kan du läsa mer om i artikeln härintill

Källa: Anna Tebelius Bodin på Hjärna Utbildning