När hela världen är tyst…

“Ta mig på allvar” en arbetsbok i inflytande.

För att må bra är det viktigt att ha inflytande, känna sig delaktig och ha makten att påverka sin situation.

Genom att träna på att uttrycka dina tankar och idéer och säga din åsikt får du mer inflytande över viktiga saker i ditt  liv. Och du får mer makt och verktyg att påverka din situation. Illustrationerna av Lotta Sjöberg hittar du i arbetsboken i inflytande “Ta mig på allvar”.