Problemet i vår tid är inte de onda...utan de goda människornas tystnad.

Problemet är de goda människornas tystnad

“Ta mig på allvar” en arbetsbok i inflytande.

För att må bra är det viktigt att ha inflytande, känna sig delaktig och ha makten att påverka sin situation.

Med arbetsboken i inflytande kan du träna på att uttrycka dina tankar och idéer och argumentera för din sak hemma och i skolan. Illustrationerna av Lotta Sjöberg hittar du i arbetsboken i inflytande “Ta mig på allvar”.