Unga påverkar boendestödet i Huddinge

Boendestödet i Huddinge kommun gör nu en särskild satsning på att utveckla verksamheten i samarbete med ungdomar som själva har erfarenhet av insatsen. De har bildat ett tvärprofesionellt team och bjudit in unga brukare att delta i Växa och må bra:s utbildningsprogram 2018/2019.

”Ungdomarna får oss att tänka utanför boxen!”

– Vi vill skapa en tillit och en öppenhet, säger Kristina Thoma, som är gruppledare inom boendestödet i Huddinge, där man har för avsikt att minska antalet avbokade möten och förbättra bemötandet och dialogen med de som får stöd. LÄS MER »

Metoder att använda i livet

–På de här träffarna har jag lärt mig jättemycket, säger Amanda som deltar i teamet från Huddinge. Jag har lärt mig metoder att använda i livet generellt, processkartläggning och massa andra olika metoder och tankesätt. LÄS MER »

Kan alltid bli bättre på delaktighet

Kristina Thoma är gruppchef på boendestödet i Huddinge kommuns socialpsykiatri och coach för utvecklingsteamen som deltar i Växa och må bra:s utbildningsprogram. LÄS MER »

Forum för andras erfarenheter

– Jag ser fram emot att praktisera utifrån vad jag har lärt mig här och tillsammans göra det bättre för individen, säger Shilan Wali Ali som jobbar som handläggare på Huddinge kommun. LÄS MER »

Coachen Kristina om att delta i utbildningsprogrammet

Kristina Thoma är gruppchef på boendestödet i Huddinge kommuns socialpsykiatri och coach för teamet.