Bilden: Filippa, Oliver och Elin från redaktionen spelar in ett klipp om barns lika rättigheter.

Ungdomar till seminarium på Barnrättsdagarna!

I år är det 30 år sedan Sverige skrev under på att alla barn i hela landet skulle få lika rättigheter. Alla barn har lika rättigheter ”utan åtskillnad av något slag” oavsett barnets eller föräldrarnas ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt (Artikel 2 i barnkonventionen).

Den 9 april är Filippa, Oliver och Elin och 6 andra ungdomar från Växa och må bra i Örebro för att se hur det går med genomförandet av rättigheterna och berätta om hur de arbetar med inflytande och delaktighet i projektet Växa och må bra. Ungdomar från utvecklingsteamet från ungdomsmottagningen i Borås är på plats för att berätta om sitt förbättringsarbete.

Vi delar seminarietid med myndigheten MUCF, som berättar om en nya rapport om ungdomars inflytande och delaktighet i Sverige.

Här kan du läsa mer om alla rättigheterna i barnkonventionen.

Seminariet heter “1e: Barn och ungas delaktighet” och äger rum på Conventum i Örebro den 9 april klockan 13:30-14:00.