Ungdomarna lär oss det vi behöver veta!

Kille som svarar på en enkät i Växa och må bra: s monter.

– Det har hänt så oerhört mycket i själva människorna under utbildningstiden! Tänk till exempel så mycket tjejerna från gymnasieskolan har vuxit när de har fått vara med och ha inflytande i teamen. De har fått känna att de har makt och att de visst kan själva. Det är resultat som man inte kan se i några mätningar, säger utvecklingsledare Maria Kindefält Trygg.

Med barn och unga i fokus och med hjälp av en unik metodik har Växa och må bra-projektet nu utbildat och handlett fyra förbättringsteam inom skola, socialtjänst och psykiatri. Målet är att förbättra verksamheterna för barn och unga. Och resultatet?

Unga, och även vuxna, har vuxit och utvecklats samtidigt som teamen har tagit fram flera konkreta förbättringsförslag som nu ska genomföras. På psykosmottagningen på Serafen ska t.ex. alla anställda som arbetar få en utbildning i att föra barn på tal och på Jämtlands Gymnasium Wargentin ska en elevstödjare finnas med under lektionerna för att underlätta för de elever som inte känner sig bekväma med idrotten.

Maria Kindefält Trygg

Maria Kindefält Trygg, utvecklingsledare i Växa och må bra.

– Det är fantastiskt att man, med så enkla metoder och verktyg, kan sätta igång förbättringar i en verksamhet. Och här har ungdomarna bidragit med sin unika kompetens av att vara ung i dag. De vet verkligen hur det är. De har också varit tydliga med vad de tycker och det har varit roligt att se hur de ”tagit saken i egna händer”.

I det förbättringsarbete som har pågått och pågår inom de olika verksamheterna är det alltså de unga
som har huvudrollen. Det handlar om deras tankar, erfarenheter och idéer. Idag vet vi att den psykiska ohälsan ökar i just den gruppen och för att de ska må bra är det viktigt att de har inflytande och känner att de har makten att påverka sin situation.

– Det är jätteviktigt att vi har med unga och barn i vårt arbete och lyssnar på deras erfarenheter. Det är ju för deras skull som vi gör det här. Vi behöver fråga dem: vad skapar värde för dig när du kommer till skolan? Eller till Maria Ungdom?

Ungdomarna fått ta plats i teamen och jobba sida vid sida med anhöriga, patienter och personal.  På så sätt har de, liksom de andra i teamet, fått bidra med sin egen unika kunskap och vara med och genomföra förbättringar inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin.

– De har fått lära sig enkla metoder och verktyg för att förbättra, kanske kommer de att ha glädje av det i framtida arbeten och studier. De har nog också sett att de vuxna vill lyssna. Vi vuxna har mycket att lära av ungdomarna, så de måste berätta vad som är viktigt för dem.

Förbättringsarbetet har varit framgångsrikt på flera olika sätt och också inneburit en del utmaningar, berättar Maria. För en del team har det varit svårt att rekrytera ungdomar som kan och vill medverka i utvecklingsarbetet. Många unga har fullt upp med skolan och mycket av arbetet har fått göras på fritiden.

– En lösning skulle kunna vara att förlägga en större del av utbildningstiden på kvällarna så att unga får lättare att medverka, säger Maria innan hon avslutar med att berätta hur du kan gå tillväga om du också vill vara med på den här typen av utbildning och arbeta med förbättringar för unga på sin skola eller arbetsplats:

– Då ska du höra av dig till oss! Vi kan tänka oss att arrangera utbildningen en gång till. Och då kanske med lite mer utbildningstid på kvällen så att vi kan få med ännu fler unga den här gången!