Utbildning och coachning att utveckla verksamheter!

Nu är det hög tid att anmäla sig till Växa och må bra:s kommande utbildning i att utveckla verksamheter tillsammans med unga elever/klienter/patienter. Vi erbjuder 6 verksamheter inom BUP, ungdomsmottagning, skola eller socialtjänst att delta i förbättringsarbete med ungdomar. Vi vänder oss till er som brinner för verksamhetsutveckling i verksamheter för barn och unga i åldrarna 13- 25 år.

VAD?
Kostnadsfri utbildning för 10 deltagare per verksamhet.
Erbjudandet gäller endast för 6 verksamheter.
Målgruppen för verksamheten måste vara 13-25 år.
Inspriation: Titta på filmen!

Kursstart i september 2018. Ni får utbildning och coachning till och med maj 2019. Endast 2 av 6 platser lediga!

Det här får verksamheterna som genomgår utbildningsprogrammet:

  • Stöd i att bilda ett eget utvecklingsteam där målgruppen (ungdomar) ingår
  • Utbildning 5 heldagar för teamet som består av 10 personer (5 medarbetare, samt ungdomar och närstående)
  • Utbildning av coachen för teamet
  • En nulägesanalys av verksamheten som bygger på ungdomar och närståendes perspektiv
  • Uppstart och stöd i utvecklingsarbetet där unga patienter och deras närstående blir delaktiga
  • Ett pågående utvecklingsarbete med mätbara resultat
  • En grund till ett systematiskt brukarinflytande i verksamheten (t ex ett eget expertråd som består av ungdomar)
  • Coachning av teamet till systematiska förbättringar under 8 månader
  • Medarbetarna får inspiration i en postiv lösningsfokuserad anda, kunskap och utveckling
  • Massor av kunskap och inspiration från de andra deltagande teamen och NSPH

Förtur till utbildningen? Vill du direkt anmäla er verksamhet till utbildningen med start till hösten, hör av dig per telefon 073-940 97 40 till Karin Engberg så tar vi det därifrån. Först till kvarn!

Bakgrund Vintern 2016/2017 utbildade vi fyra team inom psykosvården, beroendevården, socialtjänsten och skolan. Hösten 2018 startar vi ytterligare en utbildning och söker samarbete med verksamheter för barn och unga. Vi samarbetar med olika verksamheter för barn och unga inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som vill arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Utbildningen sträcker sig över 8 månader teamen deltar på fem hela utbildningsdagar, coachträffar och teamen får även coachning på hemmaplan. Utbildningen bygger på ett gemensamt lärande där barn och unga är delaktiga i utvecklingsprocessen från början till slut. Vi coachar teamen att genomföra konkreta förbättringar i sina respektive verksamheter, och de får verktyg för att lyssna på ungdomar för att ta tillvara deras tankar och idéer och omsätta dem i handling.

Ladda ner infobladet och intresseanmälan här:

Infoblad utvecklingsarbete
Intresseanmälan metodutveckling

Kontaktuppgifter

Projektledare Karin Engberg
karin.engberg@nsph.se
073-940 97 40

Ladda ner och skriv ut infobladet om utvecklingsarbetet här.

Ladda ner och skriv ut intresseanmälan för att utveckla din verksamhet här.