Vi måste våga prata med barnen

Bonnie Friedh, ungdom som ingår i Serafens förbättringsteam

– När jag förstod att min förälder var sjuk och inte elak så flyttades skulden från mig. Vi måste som vuxna våga se och prata om problematiken, och hjälpa barn och unga att förstå att det inte är deras fel och att de har rätt att få hjälp och att det finns hjälp.

Det har länge funnits en kultur inom både missbruksvården och vuxenpsykiatrin av att inte prata med eller om klienternas barn fortsätter Bonnie. Hon talar utifrån sina egna erfarenheter, uppvuxen i en familj där det fanns psykisk ohälsa och missbruk.

Det är den tysta kulturen som förbättringsteamet på psykosmottagningen Serafen vill förändra. Sedan höstas arbetar de för att vidga barnperspektivet på mottagningen eftersom en del av de vuxna som kommer dit också är föräldrar. Barnen är viktiga!

I teamet på Serafen delar Bonnie med sig av både sina erfarenheter från uppväxten och från sitt arbete inom Trygga Barnen. Trygga barnen är en organisation som stöttar barn och unga som har en nära anhörig som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt.
– Vi brukar prata om tre viktiga saker på Trygga Barnen som vuxna kan göra och det är att ”Våga se, våga fråga och våga stå kvar”.

På Serafen syns redan förändringar sedan förbättringsarbetet påbörjades i höstas bland annat har ett familjerum inretts på mottagningen. Vidare ska all personal som har patientkontakt få en utbildning i ”Att föra barn på tal” så de känner sig trygga i att prata barn och föräldraskap med sina klienter.

– Det har målats upp en bild av att det är svårt att prata med barn och unga om psykisk ohälsa och missbruk. Men det är det inte. De lever ju redan i det här och går och tänker på det. Vi behöver hjälpa dem att få bort den skam och det stigma som omgärdar missbruk, beroende och psykisk ohälsa.