Växa och må bra:s redaktion deltog den 10 oktober

Växa:s ungdomar ledde konferens om vägar till psykisk hälsa

Den 10 oktober, World Mental Health Day, firande Växa och må bra, NSPH och Hjärnkoll tillsammans genom att bjuda in 200 personer till konferensen “Visst går det!”. Allt för att visa vägar till förbättrad psykisk hälsa för barn och unga.

Ungdomar från Växa och må bra:s redaktion dokumenterade dagen med foto, film och intervjuer. Emma, Filippa och Junior moderatorer under dagen och Elin, Freja och Oliver från redaktionen bidrog med ett eget seminarium där de beskrev hur de arbetar redaktionellt och kommunicerar om projektet Växa och må bra på webben och i sociala medier.

Emma, Filippa och Junior turades om att presentera föreläsarna som kom med egna berättelser om psykisk ohälsa. Konferensdeltagarna fick också en rejäl lektion om barnets rätt till vård och stöd. Dagen avrundades med en paneldebatt med sakkunniga och politiker. Programmet i korthet:

  • Linus Törnblad, elitidrottare med erfarenhet av utmattningsdepression
  • Melvin Rehnlund och Angelica Larsson, unga ambassadörer från Hjärnkoll om hur det var att växa upp och klara skolan med diagnoser
  • Johan och Mathias Boyeryd far och son, berättade om sina diagnoser, bipolär sjukdom och adhd, och hur det har påverkat deras relation
  • Växa och må bra:s eget seminarium
  • Emrika Larsson och Stefanie Nold från Frisk och fri talade om Uppdrag självkänsla
  • Emma Fagerstrand från Barnrättskonsulterna
  • En avslutande paneldebatt om psykisk ohälsa bland barn och ung och framtiden

Redaktionen på seminariet den 10 oktober

Växa och må bra:s seminarium genomfördes av Elin, Freja och Oliver.
– Vi har gjort lite olika uppgifter för Växa och må bra, och allt finns på vår hemsida. Vi har skrivit texter, gjort filmer och bland annat intervjuat BUP och socialtjänsten om deras arbete, allt för att inspirera unga som kanske inte mår så bra och inte vågar säga något, berättade Elin som fotograferar mycket och bland annat har skrivt en artikel.

– Jag skrev ju om hur det var att börja gymnasiet, då jag är ganska blyg och det är en upplevelse jag tror många känner igen sig i. Jag hjälper inte bara mig själv komma över mina egna hinder. Jag hjälper många andra som går igenom något de tycker är lika jobbigt som jag tyckte att det var och som de mår dåligt av. Att vara en person som visar äldre och yngre att det går att ta sig ur sin blyghet och inte vara så
nervösa gjorde allt värt det. Jag ville att andra skulle inspireras och må bättre.

Freja berättade bland annat varför hon valt att delta i gruppen:
– Jag har länge tyckt att psykisk ohälsa är ett stort problem och har på nära håll sett vad det kan göra med en människa.Freja gick med i gruppen hösten 2017 för att utbilda sig mer i frågan och jobba med att motverka psykisk ohälsa.

Mycket av arbetet i Växa och må bra:s unga redaktion kretsar kring hur ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli mer delaktiga i skolan och i vård och stöd. Projektet har nyligen tagit fram en kurs i infytande för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa. Oliver var en av14 ungdomar som deltog på kursen i inflytande. Vad tycker han att han fick med sig?
– Jag tar med mig nya tekniker och nytt mod att säga vad jag tycker, men framför allt nya vänner, säger Oliver. Jag kände att jag blev hörd och att jag fick uttrycka mig fritt. Vi kom också väldigt nära varandra.

På seminariet  visade redaktionen också en film om Växa och må bra:s utbildningsprogram för verksamheter som vill bli bättre på att inkludera barn och unga i sitt utvecklingsarbete. Allt i syfte att förbättra kvaliteten i verksamheterna.

Titta på filmen om utbildningsprogrammet 2016/2017 här